logo

kkkkk

Ոչ ճիշտ տեղադրված ատամների շտկմամբ և ատամնակծվածքի ուղղմամբ զբաղվում է օրթոդոնտիան (հունարենից բառացի թարգմանությամբ` «հավասար ատամ»)։ Բրեկետները (բրեկետ-համակարգը) փոքրիկ փականի տեսքով հնարամիտ հարմարանքներ են, որոնք ունակ են աստիճանաբար շտկել ատամնաշարը, դրանով իսկ ուղղել ատամների կծվածքը: Բրեկետները ատամներին ֆիքսվում են հատուկ նյութի օգնությամբ, ատամի ներքին կամ արտաքին մակերեսին: Ատամնաշարի վիճակից կախվածած բրեկետները կրում են 1-3 տարի, բուժող բժշկի մշտական հսկողության ներքո: Բրեկետների կրումից հետո ստացված արդյունքի ամրապնդման համար անհրաժեշտ է երկար ժամանակ կրել հատուկ ռետեյներներ: Ընդամենը մեկուկես տարի, և հավասարեցված ատամները մինչև կյանքի վերջը ուրախություն կպատճառեն ձեզ և բարի նախանձի զգացում կառաջացնեն ձեր զրուցակիցների մոտ:Այսօրվավիճակովգոյությունունենբրեկետներիմիքանիտեսակներ.
• Մետաղականբրեկետներ
• Կերամիկականբրեկետներ
• Սապֆիրայինբրեկետներ
• Լեզվայինբրեկետներ

Մեր Կլինիկան