logo

ppppppppooooooo
Կիստան առաջացել է հունարեն <<Kystis>> ` պարկ բառից:Ատամի կիստան կամ ծնոտային կիստան դա օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիան է,երբ արմատի միջոցով մանրէներ և բակտերիաներ են ներթափանցում դեպի ծնոտ և առաջանում է բորբոքում:Վարակված հյուսվածքները մահանում են և ծնոտում առաջանում է խոռոչ:Այնուհետև այդ մահացած հյուսվածքի մոտ առաջանում է ամուր ծածկույթ,որը մեկուսացնում է վնասված հյուսվածքները առողջ հյուսվածքներից:

Մեր Կլինիկան